רבי אליעזר פאפו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי אליעזר יצחק פאפו מחבר ספר המוסר הנפוץ "פלא יועץ".

תולדות חייו[edit]

נולד בסרייבו שבבוסניה (אז, תחת שלטון הע'תמאנים) בשנת תקמ"ה (או תקמ"ו) לרבי יצחק. כיהן בעיר כרב לתקופה קצרה, ועסק מגיל צעיר בפרשנות התלמוד. בגיל 27 התמנה לרב קהילת סליסטרא שבבולגריה. כיהן שם כרב במשך 14 שנה. מסופר, כי בשנת פטירתו, התגלה לו כי עומדת לפרוץ מגפה בעירו, וכי יכול לבטל את הגזרה על ידי שימות, ואכן הוא בחר למות ולהציל את קהילתו. נפטר בכ' בתשרי תקפ"ח. לפני פטירתו הודיע כי מי שישתטח על קברו לאחר טבילה, אמירת תהילים ותפילה בכוונה, יוושע. כשכבשו הרוסים הנוצרים את סיליסטרה, רצו לבנות כנסיה של שטח בית העלמין בעיר. אולם משלא הצליחו להרוס את מצבתו, הבינו כי אדם רדוש טמון שם, ועזבו את המקום. בין תלמידיו, הרב יהודה חי אלקלעי, ממבשרי הציונות. על פי עדות בנו,רבי יהודה, היה מרבה להסתגף ולהתענות. מיוחסים לו כמה ניסים ומופתים, כגון הגעתו לסיליסטרה בקפיצת הדרך ועוד.

ספריו[edit]

 • פלא יועץ- ספר מוסר הבנוי על פי נושאים, כגון אהבה, בטלה, ארץ ישראל, גאווה וכו', מסודר על פי סדר הא'-ב'. ספר זה נפוץ בכל קהילות ישראל והתקבל בחביבות. שבחים רבים נאמרו עליו (ראה בהקדמת הספר בהוצאת מכון מירב, ירושלים תשנמ"ז). הספר הודפס לראשונה בקושטא בשנת תקפ"ה, ולאחר מכן בבוקרשט בשנת תר"כ. תורגם על ידי בנו רבי יהודה פאפו לשפת הלדינו והודפס פעמיים בשפה זו, וכן תורגם לערבית באי ג'רבא בשנת תרצ"ב. הספר יצא במהדורות רבות, וכן במהדורת כיס.
 • אורות אילים- ספר מוסר המיוסד על הגמרא, מדרש רבה וזוהר. נדפס בסלוניקי תקפ"ג. תורגם לערבית ע"י ר' שלמה תווניא בשנת תרי"א.
 • שו"ת פלא יועץ.
 • אלף המגן- על התורה, סלוניקי תקפ"ח.
 • חסד לאלפים- חידושי הלכות על שולחן ערוך חלק אורח חיים (עד הלכות ברכת הלבנה).
 • בית תפילה- על התפילה וכן תפילות ותחינות בלדינו.
 • דן אנכי- דרושים.
 • יעלזו חסידים- על ספר חסידים.
 • חודש האביב- על הש"ס.

מתורתו[edit]

 • " זלזול בכבוד אחרים, צריך לזהר הרבה שלא לזלזל בכבודם ולא במעשיהם... ומה מאד צריכים לזהר התלמידי חכמים בעסקם בתורה או בכתיבתם שלא לדבר דברי זלזול... ואפילו לעצמו אין ראוי לנהוג זלזול ולעשות דבר שאינו לפי כבודו" ( פלא יועץ ערך "זלזול").
 • " ומסימני המאמין והמצפה לישועה הוא, שעל כל דבר שמדבר למרחוק, אמור יאמר "הק"בה יצמיח קרן ישועה מקדם", וכן שלא יבנה בתים רבים חזקים ועליות מרווחים בציורים ופטורי צצים בארץ נכריה, כי מי שהוא נכון לבו בטוח, יושב ומצפה מדי יום ביומו כי קרוב יום ה'... ולא יקבע דירתו דירה נאה בארץ הטמאה" ( שם ערך "גאולה").
 • " ומהיות טוב למי שהרחיב ה' את גבולו, שלא ימנע מלסייע ביד הולכי ארץ ישראל כיד ה' הטובה עליו... ולמצווה רבה יחשב... ועיקר הליכת ארץ ישראל הוא לתיקון הנפש... " (שם ערך "ארץ ישראל").
 • " וחיובא רמיא על האדם שקבל כל שהוא טובה מחברו, שתהא חקוקה בלבו תמיד כל הימים שלא לגמול עמו שום רעה, ולשלם לעושה הטובה ככל הבא מידו. ואפילו אם עשה לו גם כן רעה, הרעה ישכח והטובה לא ישכח" ( שם ערך "כפוי טובה").