רבי אמיתי ב"ר שפטיה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי אמיתי ב"ר שפטיה היה פייטן באיטליה בראשית תקופת הראשונים.

חי בעיר אוירי שבאיטליה. אביו היה הפייטן רבי שפטיה ב"ר אמיתי, מחבר הסליחה "אני יום אירא". ידוע כי חי בשנת ד'תר"כ (סוף מגילת אחימעץ לר' אחימעץ ב"ר פלטיאל). משפחתו היתה ממוצא של יהודי שגלו עם טיטוס לרומא לאחר החורבן, ועל כן בפיוטיו ניכר הצער הגדול על חורבן המקדש.

חיבר יוצרות ופיוטים רבים. בתוספות (יבמות טז ע"ב וחולין ס ע"א ד"ה 'פסוק') הקשה רבנו תם על אחד מפיוטיו (אופן לשמחת תורה "אשנבי שחקים"), ממנו עולה כי המלאך מטטרון הוא חנוך. מבין פיוטיו התפרסם במיוחד הפזמון "אזכרה אלהים ואהמיה", הכולל את י"ג מידות הרחמים, הנאמר על ידי קהילות האשכנזים בסליחות ליום החמישי של עשרת ימי תשובה ובתפילת נעילה ביום הכיפורים.