רבי ברכיה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי ברכיה היה אמורא ארצישראלי בדור הרביעי, מגדולי חכמי האגדה בדורו. רוב מאמריו עוסקים באגדה ורק מאמרים בודדים בהלכה מצויים ממנו. במדרשים שמו של רבי ברכיה נפוץ ביותר. לעומת זאת בתלמוד הבבלי הוא מופיע פעמים בודדות בלבד‏[1].

רבותיו[edit]

רבו המובהק היה רבי חלבו[2]. משמו ומשם רבו, רבי שמואל בר נחמני, הוא מרבה למסור מאמרים באגדה. כן הוא מוסר ממאמרי הדרשנים המפורסמים: רבי לוי, רבי אבא בר כהנא, רבי יהודה בר סימון ודרשנים מדורות קודמים.

משפחתו[edit]

רבי ברכיה מכונה לעתים "הכהן". שמו של אביו היה רבי חייא ושניהם יחד מסרו דברי אגדה‏[3]. כן מסר רבי ברכיה מסר בשמו של אביו‏[4] אחיו היה האמורא רבי שמואל שמוזכר כמה פעמים בתלמוד הירושלמי בענייני הלכה‏[5] נכדו, בן בתו, היה רבי חייא‏[6].

ממאמריו באגדה[edit]

 • הרוצה לנסך יין על גבי המזבח ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין‏[7].
 • אם רואה אדם שתורה פוסקת מזרעו ישא בת תלמיד חכם‏[8].
 • אמר הקב"ה לישראל בני אם ראיתם זכות אבות שמטה וזכות אמהות שנתמוטטה לכו והידבקו בחסד‏[9].

הערות שוליים

 1. תענית ד א, סוטה יג א
 2. תלמוד ירושלמי, כלאים ט ג, מדרש שיר השירים א ב
 3. מדרש ויקרא ל א
 4. תנחומא, חיי שרה, ו
 5. תלמוד ירושלמי, שבת טו ג, תלמוד ירושלמי, ערלה ב א.
  יש שרצו ללמוד מנוסח הירושלמי במסכת ערלה ששני רבי ברכיה היו, אך לדעת א.היימן אין משם כל ראיה.
 6. מדרש בראשית ט ה
 7. יומא עא א
 8. יומא עא א
 9. תלמוד ירושלמי, סנהדרין י א

קישורים חיצוניים[edit]