רבי גרשון חנוך ליינר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי גרשון חנוך (העניך) ליינר הוא האדמו"ר השלישי מראדזין. בנו של רבי יעקב ליינר- בעל "בית יעקב". נכדו של מייסד השושלת, רבי מרדכי יוסף מאיז'ביצא, בעל "מי השילוח". נודע בעיקר בזכות מחקרו בעקבות התכלת וחידוש מצוותה. הוא אף כתב על כך שלושה ספרים: שפוני טמוני חול, עין התכלת וספר התכלת. כמו כן, כתב את הספרים סדרי טהרות- קיבוץ של גמרא בבלי וירושלמי על מסכת כלים ומסכת ידיים, וארחות חיים על צוואת רבי אליעזר הגדול. כתב עוד הרבה ספרים בהלכה, וכן הוציא לאור כתבים של אביו- בעל ה"בית יעקב". כתב ספר הקדמה והפתיחה שמהווה מעין הקדמה ל"בית יעקב" ובו מסביר הרבה מיסודות הקבלה והשתלשלותה. נהיה אדמו"ר בשנת תרל"ח והמשיך בנשיאותו עד שנת תרנ"א, בה נפטר.