רבי יהושע פלק כ"ץ

מתוך ויקישיבה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

רבי יהושע פלק כ"ץ מגדולי מפרשי השולחן ערוך והטור, בעל ספר מאירת עיניים (סמ"ע) על חלק חושן משפט בשולחן ערוך, ודרישה ופרישה על הטור.

תולדות חייו[עריכה]

נולד בשנת שט"ו בערך בקראקא לר' אלכסנדר הכהן. למד אצל הרמ"א והמהרש"ל. נשא את בילה, בתו של ר' ישראל איידל'ס מפרנסי קהילת לבוב. ועבר לביתו, שם ייסד ישיבה. בילא הזו היתה "אשה אשר נשאה לבה בחכמה", ושני פסקי דינים שחידשה עוררו פולמוס, כאשר רבי אברהם אבלי הלוי גומבינר חלק עליה, ולעומתו הנודע ביהודה, החיד"א והחתם סופר הסכימו עם דעתה ושבחו אותה.

בשנת שמ"ז חתם על תקנת ועד ארבע ארצות שלא לקנות את הרבנות בכסף. בשנת שס"ז ישב בראש אסביפת הרבנים בלובלין, בה תקנו תקנות חשובות בענייני ריבית. עם זאת, לא רצה לקבל על עצמו משרה רבנית, מפני שחותנו העשיר תמך בו.

בשנת שע"א, גט שסדר יחד עם רבי חנוך הנדל (בעל "חכמת מנוח") עורר ויכוח גדול, כאשר מהר"ם מלובלין ורבי מרדכי יפה פסלוהו ורבי יואל סירקיש הכשיר את הגט.

התעניין גם בתורת הקבלה, פילוסופיה ואסטרונומיה, וחיבר חיבורים בעניינים אלו, שלא הודפסו.

נפטר בי"ט בניסן שע"ד. על תלמידיו נמנה רבי ישכר בער איילנבורג, בעל "באר שבע".

תלמידיו[עריכה]

עמד בראשות ישיבה עם תלמידים רבים. רבים מתלמידיו כיהנו לאחר מכן כראשי ישיבות, אב"ד, דיינים ומנהיגי קהילות, עד שבנו מעיד שכמעט שלא נמצאה קהילה ברחבי פולין שלא שימש בה אחד מתלמידיו. בין תלמידיו נמנים:

ספריו[עריכה]

  • ספר מאירת עיניים (סמ"ע) הפירוש הבסיסי על שו"ע חו"מ, לצד השפתי כהן.
  • דרישה ופרישה- שני פירושים על ארבעה טורים. הפרישה הוא פירוש קצר המסביר את דברי הטור ע"פ מקורותיו. הדרישה הוא החלק היותר פלפולי , בו הוא מוכיח את נכונות פירושיו לעומת פירושים אחרים.
  • ביאורים ל"דרכי משה" של הרמ"א על הטור. מביא מפסקי השו"ת שבאו לאחר כתיבת הדרכי משה.
  • קונטרס סמ"ע- תקנות שתיקן בועידת ועד שלוש ארצות בשנת שס"ז.
  • שו"ת- הודפסו בשו"ת "גאוני בתראי", שו"ת הב"ח, שו"ת משאת בנימין ועוד.
  • כתבים שנשרפו בשריפות בלבוב: חדושים על 14 ממסכתות הש"ס, חידושים על הרי"ף והר"ן, ביאורים לספרי קבלה ופילוסופיה שונים, פירוש על התורה ועל פירוש רש"י לתורה, קובץ תשובות.
תקופת חייו של רבי יהושע פלק כ"ץ על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן