רבי יונה ב"ר ישראל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבינו יונה ב"ר ישראל מרגנשבורג היה מחשובי הראשונים באשכנז, מחבר ספר "איסור והיתר הארוך". תלמיד רבי ישראל איסרלן (מהרא"י)- בעל תרומת הדשן.

אין בידינו פרטים רבים אודות תולדות חייו. ידוע כי היה מחותנו של רבו בעל תרומת הדשן (תרומת הדשן פסקים וכתבים לז). נמנה על גדולי החכמים בעיר רגנשבורג, לצד רבו (שו"ת מהר"י ברונא רנא; שו"ת מהר"ם מינץ כא). נראה גם כי ישב בבית דינו של המהר"י ברונא (שו"ת מהר"י ברונא קלב). יש אומרים ששימש אב בית דין בעיר לדמור דור דור ודורשיו אות תרצ"ט כן, אולם אין מקור להשערה זו.

שנת פטירתו לא ידועה לנו בדיוק, ויש שכתבו שנפטר בשנת רס"ה (דור דור ודורשיו, שם).

מספר תשובות בספר תרומת הדשן ממוענות אליו (תרומת הדשן פסקים וכתבים כ ושם לז) והוא מוזכר בספר מספר פעמים נוספות.

מכתביו הגיע לידינו רק חיבורו החשוב איסור והיתר הארוך המהווה אחד מספרי היסוד בתחום הלכות איסור והיתר.