רבי יוסף קרא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי יוסף קרא (מהר"י קרא) מהבולטים שבמפרשי המקרא בצרפת בתקופת הראשונים.

נולד בצרפת בסביבות שנת ד'תת"י לאביו רבי שמשון ב"ר חלבו. למד אצל אחי אביו רבי מנחם ברבי חלבו. בהמשך למד אצל רש"י, ורש"י מביא במקומות מסוימים פירושים של רבי מנחם ברבי חלבו ששמע מרבי יוסף. גם הרשב"ם שלמד אף הוא אצל רש"י מכנה אותו "חברנו".

כתב פירוש למרבית ספרי התנ"ך. פירושו לתורה נאמן פחות או יותר לפירושי רש"י, אולם בנ"ך הוא בעל דרך עצמאית.

בכתבי יד שונים של פירושי רש"י מופיעות הערות בכתב יד ממנו, ובחלקן כתוב: "והודה רבינו שלמה (רש"י) לדברי".

פירושו נדפס במהדורות רבות של "מקראות גדולות".

דרכו הפרשנית נוטה להבחין הבחנה ברורה בין הפשט לדרש, בעוד הפשט הוא עיקר הפסוק והדרש הוא רק תוספת, "אבל מי שאינו יודע פשוטו של מקרא ונוטה הלו אחר פירושי מדרש דומה לזה ששטפתהו שבלת הנהר ומעמקי הים מציפין אותו ואוחז כל אשר בידו להנצל".

תקופת חייו של רבי יוסף קרא על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן