רבי יעקב קרנץ

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי יעקב קרנץ הנודע בכינוי המגיד מדובנא היה מגדולי המגידים והדרשנים בכל הדורות ומחבר משלים פורה.

תולדות חייו[edit]

נולד בשנת ת"ק בז'טל שבליטא לרבי זאב וולף, אב"ד בעיירה, ולמד תורה מפיו. בגיל 18 התחתן ונסע לחותנו בעיר מזריטש, שם למד ולימד. מדי פעם היה נושא דרשות במזריטש, בהן נתגלה כשרונו כנואם. משירד חמיו מנכסיו, נאלץ להתפרנס ממגידות (דרשנות), תחילה למשך שנתיים במזריטש ולאחר מכן בזולקוב שבגליציה, וולודבה וקלוש. לאחר מכן החל לכהן כמגיד בדובנא שבחבל וואהלין, שם ישב במשך שמונה עשרה שנה. נהג לנדוד ברחבי פולין, גרמניה וליטא ולדרוש (בהגיעו לברלין נפגש עם משה מנדלסון שהתרשם ממנו עמוקות).

היה מקורב מאד לגר"א, שאהב לשוחח עמו בדברי תורה ולשמוע את משליו. כמו כן, ניהלו השניים מערכת התכתבות הדדית. בעקבות כך, נערץ על ידי כל חכמי ליטא. למרות זאת, לא יצא באופן נחרץ ותקיף כנגד החסידות, ולכן זכה להערכה גם מחוגי החסידים.

בהמשך שימש כמגיד בחלמא ובזמושץ, עד לפטירתו בי"ז בטבת תקס"ה, ושם נקבר.

משליו[edit]

המגיד נודע במשליו הייחודיים והגאוניים, בהם היה משלב דברי תורה, חכמה ומוסר, ולעיתים התחברו באלתור ללא הכנה מוקדמת. הוא הרבה להשתמש בדימויים עממיים, הרחבות והמחשות, ומיעט בלמדנות, על מנת למשוך את פשוטי העם. בנוסף לכך, ניחן בהבנה עמוקה בנפש האדם, דבר שסייע לו לחדור למעמקיה בעזרת משליו.

ספריו[edit]

  • אהל יעקב- דרושים על התורה. בתוספות "יריעות האהל" ו"שפת היריעה" מאת העורך והמוציא לאור תלמידו רבי אברהם דוברוש פלאם.
  • קול יעקב- על חמש מגילות
  • כוכב מיעקב- על ההפטרות
  • אמת ליעקב- על הגדה של פסח
  • ספר המידות- על המידות.
  • משלי יעקב- משליו
תקופת חייו של רבי יעקב קרנץ על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן