רבי יעקב ריישר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי יעקב רישר היה רב חשוב בגליציה.

תולדות חייו[edit]

נולד בפראג בסביבות שנת התכ"א למשפחה רבנית חשובה. אביו, ר' יוסף, בעל "גבעות עולם". למד בישיבה בפראג, והתמנה בה לדיין. לאחר מכן התקבל לרב בריישא שבגליציה, ועל שמה נקרא ריישר. שימש ברבנות בכמה קהילות נוספות, ובסוף כיהן בוורמייזא ובמיץ. בתקופה זו התעורר פולמוס חקיף בינו לבין רבי יוחנן קרמניצר בעקבות ספרו של ר' יוחנן "אורח מישור" על ה"דרכי משה" לרמ"א. ר' יעקב כתב יחד עם בנו ר' שמעון, שהיה ת"ח מופלג ונפטר בחייי אביו, קונטרסים בשם סולת למנחה ושמן המנחה כנגד דבריו של ר' יוחנן. נפטר במיץ בו' בטבת תצ"ד (או תצ"ג).

גיסו היה רבי דוד אופנהיים, רבה של פראג.

ספריו[edit]

  • שו"ת שבות יעקב
  • חק יעקב על שולחן ערוך הלכות פסח
  • מנחת יעקב על הספר "תורת חטאת" לרמ"א.
  • מנחת יעקב על הלכות נדה.
  • שבות יעקב על דיני מיגו וקונטרס הספקות.
  • פאר יעקב- חידושים על הש"ס.
  • עיון יעקב- על עין יעקב.
  • סולת למנחה ושמן למנחה- השגות על הספר "אורח מישור" לר' יוחנן קרמניצר. נכתב יחד עם בנו ר' שמעון.
  • לא הביט און ביעקב- תשובות לתשובותיו של ר' יוחנן קרמניצר.
תקופת חייו של רבי יעקב ריישר על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן