רבי ירמיה (השני)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
רבי ירמיה (השני)
דור שלישי לאמוראים
רבותיו רבי יוחנן
חבריו רבי אבהו, רבי מישא, רבי אבין
תלמידיו רב הונא ורבי זירא

רבי ירמיה (השני) היה אמורא ארץ ישראלי בדור השלישי.

תלמידו של רבי יוחנן בצעירותו.

בהמשך דרכו, עבר לגור בבבל שהיתה אז מרכז הישיבות, ושם היו תלמידיו רב הונא ורב נחמן(בבלי גיטין לט ב).

רבי ירמיה זה היה מזקני תלמידיו של רבי יוחנן, ולכן אמר רבי יוחנן לרבי אבהו שיש להעדיף את שיקול דעתו ושל חבריו רבי אבין ורבי מיישא על פני דעתם של רבי אבהו ושאר צעירי התלמידים (בבלי בבא בתרא קמב ב).

לקריאה נוספת[edit]