רבי אבין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
ערך זה עוסק בתלמידו של רבי יוחנן. אם התכוונתם למשמעות אחרת, עיינו בערך רבי אבין (פירושונים).
רבי אבין
דור שני לאמוראים
בית מדרש ישיבת טבריה
רבותיו רבי יוחנן
חבריו רבי אלעזר בן פדת, רבי אבהו, רבי חייא בר אבא, רבי ירמיה (הראשון)

רבי אבין הוא אמורא ארץ ישראלי בדור השלישי, מגדולי תלמידיו של רבי יוחנן. לפי הרב אהרן היימאן רבי אבין הינו רבין.

בצעירותו עוד הספיק ללמוד אצל רבי יהודה הנשיא(בבלי ברכות כז ב), והוא מסר הלכות בשמו, אך את עיקר תורתו קנה מפי רבו המובהק רבי יוחנן. אמרותיו של רבי אבין מוזכרות פעמים רבות בתלמוד הבבלי, לרוב כ"בעי" (חקירה הלכתית), וכאמורא ארץ ישראלי הוא מוזכר גם פעמים תכופות בתלמוד הירושלמי. לדעת הרב אהרן הימן בנו הוא האמורא רבי יוסי בר אבין.

חברו היה רבי ירמיה (הראשון), (שניהם היו מזקני תלמידיו של רבי יוחנן), שאמר לרבי אבהו שמסיבה זו יש להעדיף את שיקול דעתו שלו עצמו ושל רבי אבין ורבי מישא על פני דעתם של רבי אבהו, רבי יצחק נפחא ורבי חנינא בר פפי שהיו צעירים יותר (בבלי בבא בתרא קמב ב).

קישורים חיצוניים[edit]


[[קטגוריה:הדור השלישי לאמוראי ארץ ישראל