רבי ישמעאל בן חכמון

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי ישמעאל בן חכמון היה מחכמי מצרים הראשונים, מחבר פירוש להלכות הרי"ף.

תקופת חייו[edit]

יש שכתבו שרבי ישמעאל חי בשנות הר' לאלף השישי[1], ויש שכתבו שיתכן כי נפטר לפני שנת ק"ע, ואולי אף חי בדורו של הרמב"ם[2].

חיבוריו[edit]

על פי החיד"א (שם הגדולים א שפז) כתב פירושים על התלמוד ועל משנה תורה, אולם לידינו הגיע רק פירושו על הלכות הרי"ף למסכת עירובין ופירוש על מסכת בבא בתרא ושרידים על מסכת גיטין. בחיבוריו מזכיר את רש"י (אותו מכנה רשצז"ל- רבי שלמה צרפתי זכרונו לברכה), הרמב"ם, רב האי גאון, רב נסים גאון, רבינו חננאל בן חושיאל, הערוך, הר"י מיגאש והתוספות.

פירושו לרי"ף על עירובין יצא לאור לראשונה מכתבי יד על ידי הרב חיים מאיר יחיאל הלוי שטינברג בבני ברק בשנת תשל"ד. חידושיו על מסכת בבא בתרא הודפסו לראשונה על ידי הרב משה הרשלר בשנת תשל"א, תחילה ללא זיהוי המחבר. בשנת תשמ"ט הדפיס הרב הרשלר בשנית את החיבור, יחד עם השרידים לסמכת גיטין, תחת �שם "חידושי ר"י בן חכמון" (הזיהוי נעשה בעקבות השוואה לכתבי יהיד שהוציא הרב שטינברג על מסכת עירובין).

הערות שוליים

  1. (אוצר הגדולים אלופי יעקב ח"ו סי' תתתשפ"ה)
  2. (מבוא הרב חיים מאיר יחיאל הלוי שטינברג להמדורתו).