רבי יששכר בער איילנבורג

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
הדף "באר שבע" מפנה לכאן. לערך העוסק בעיר בנגב, ראו באר שבע (עיר).

רבי יששכר בער איילנבורג היה פוסק חשוב ומפרש התלמוד בתחילת המאה ה-16, שימש כאב"ד בגוריציה (איטליה). בעל הספר "באר שבע".

תלמידו המובהק של רבי מרדכי יפה, בעל ה"לבושים", ומתלמידיהם של המהר"ל והסמ"ע. השפיע רבות על כל גלילות פולין, ואיטליה והיה מחשבי הרבנים בדורו.


הוא הוזמן בעצת רבי משה גלאנטי לכהן כרבה של צפת, לאחר שמהר"ם גלאנטי התפעל מספרו, אך נפטר בדרכו אליה.

ספריו[edit]

  • צידה לדרך פירוש על פירושי רש"י על התורה, כולל גם הערות על פרשנים אחרים ובפרט על פירושו של הרא"ם.
  • באר שבע- השלמה לפירושם של בעלי התוספות על המסכתות שאין להן תוספות ושו"ת הלכתי. נדפס מחדש ע"י מכון זכרון אהרן (חסידות קרלין סטולין)
  • באר מים חיים - "מקורות הדינים ונגד איזה מנהגים". צורף לשו"ת באר שבע.