רבי מנחם ריקאנטי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי מנחם ב"ר בנימין ריקאנטי היה מגדולי מקובלי איטליה בתקופת הראשונים (במאות הי"ג- י"ד למניינם).

חיבר כמה חיבורים בקבלה. בספריו ניכרת השפעתם של "חסידי אשכנז": רבי יהודה החסיד ורבי אליעזר מגרמייזא (בעל "הרוקח"), וכן השפעת הרמב"ן. היה בקיא גם בלוגיקה ופילוסופיה, והחשיב מאד את הרמב"ם (שהיה חכם גדול בחכמות אלו). חיבורו העיקרי הוא הפירוש הקבלי לתורהההמכונה "הרקנאטי", שאף תורגם לשפה הלטינית. כפי הנראה, חיבור זה לא הגיע לידינו בשלמותו. פירוש זה השפיע מאד על המקובלים שקמו אחריו, והוא רווי במיסתורין ובמושגים קבליים. רבי מרדכי יפה, בעל ה"לבוש", חיבר לספר זה פירוש בשם "לבוש אבן היקרה". כמו כן, חיבר פירוש לתפילות וספר עעל טעמי המצוות. חיבר גם ספר "פסקי הרקנאטי" הכולל אוסף פסקי הלכה בדרך קצרה.


תקופת חייו של רבי מנחם ריקאנטי על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן