רבי קרשקש וידאל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי קרשקש (אשתרוק) וידאל היה מהראשונים בספרד, תלמיד הרא"ה והרשב"א. כתב חידושים על כמה ממסכתות הש"ס.

חייו[edit]

אין אנו יודעים כמעט פרטים על חייו. הוא נולד בברצלונה. רבו הרשב"א כתב אליו אגרת חשובה (מובאת בספר מנחת קנאות לרבי אבא מרי, י, יא) בה הוא כותב כנגד לימוד הפילוסופיה. כפי הנראה רבו המובהק היה הרא"ה ולא הרשב"א, שכן את הרא"ה הוא מכנה: "רבנו נר"ו" ואת הרשב"א: "מורי ר"ש נ"י". יחד עמו למד גם הריטב"א כפי הנראה, ולכן סגנונו ושיטתו דומים לשל הריטב"א ופעמים רבת נוצר בלבול בין חיבוריהם (ראה לקמן).

חיבוריו[edit]

ספרים שלא הודפסו:


חידושים מובאים פעמים רבות בשמו בשיטה מקובצת לרבי בצלאל אשכנזי.

לקריאה נוספת[edit]

  • הרב אברהם ליכטנשטיין, מבוא לחידושי הריטב"א ורבנו קרשקש על מסכת גיטין, בהוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים.
  • הרב ל. אריה פלדמן, מבוא לחידושי רבנו קרשקש על מסכת כתובות (בעריכת הרב מ. הרשלר), הוצאת "מכון שלם- צפונות קדומים", י-ם תשמ"ג.

הערות שוליים

  1. כך טוענים הרב אברהם ליכטנשטיין (במבוא לחידושי הריטב"א על מסכת גיטין בהוצאת מוסד הרב קוק) והרב ל. אריה פלדמן (במבוא לחידושי רבנו קרשקש על מסכת כתובות, אולם במבוא לחידושי הריטב"א על מסכת חולין חידושים אלו מיוחסים לריטב"א ולא לרבנו קרשקש.
  2. אמנם, הרב אהרן יפה'ן במבואו לחידושי הריטב"א על נדרים דוחה אפשרות זו
  3. אמנם, הרב שילה רפאל במבואו לחידושי הריטב"א החדשים מהדורת מוסד הרב קוק דחה אפשרות זו.