רבי שלמה מרדוש

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי שלמה ב"ר אברהם מרדוש המכונה הקדוש מרדוש (או לעיתים בגרסה הנכונה: הקדוש מדרוש) היה מבעלי התוספות. נהרג על קידוש השם (ומכאן כינויו "הקדוש").

חי בסביבות שנת ד'תתק"ן בצרפת. אחיו הוא רבי יעקב בן אברהם, אף הוא מבעלי התוספות. למד אצל ר"י הזקן (שו"ת מהרש"ל כט) ואצל רבי יצחק בן אברהם (ריצב"א).

מוזכר בכמה מקומות בתוספות שלנו (תוספות כתובות לב; מכות יד; שם טו ועוד), ובדברי ראשונים ואחרונים רבים (מרדכי קידושין פ"ב; תשובות מהרש"ל כ"ט ועוד).

מבין תלמידיו: בעל "ספר הגן על התורה", רבי מאיר כוכבי ורבי שמואל מפליזא.

ידוע בעיקר בזכות פסקו, לפיו בקידושין, אין שליח עושה שליח. יש המייחסים אליו את הפירוש למסכת אבות המיוחס לרש"י (ראה ב"אוצר הגדולים- אלופי יעקב" חלק ח' ערך ריא).

על פי כינויו מתברר שנהרג על קידוש השם, אך לא ידוע על מאורע זה דבר.