רפואה בשבת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

פעולות שנעשות לשם רפואה בשבת. חכמים גזרו על פעולות מסויימות בתנאים מסויימים שלא לעשותן כדי שלא יבוא לידי הכנת תרופות ושחיקת סממנין בשבת, שאסורה בשבת משום מלאכת טוחן.