שביתה ממלאכה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קיימים בתורה שלשה מודלים של שביתה.

שביתת שבת - לא תעשו כל מלאכה. שביתה מלאה מכל יצירה: כל מלאכה אסורה. אפילו יצירה מועטה אסורה. לדוגמה, אסור לבשל - אפילו מעט מאד, אסור לאפות, להבעיר אש, לכתוב, לתפור, לקטוף פרח, לזרוע זרע. כל מלאכה אסורה.

שביתת יום טוב - כל מלאכה אסורה, מלבד מלאכות מסויימות שעליהן נאמר בתורה "אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם" (שמות טז): שביתה מכל יצירה מלבד מלאכות מסויימות שנדרשות במהותן לאכילה, לשם אכילה. לדוגמה, מותר לבשל, לאפות, להבעיר אש נוספת מאש קיימת. אסור לכבות אש, ולו את השלהבת הקטנה ביותר. מלבד מלאכות בודדות לצורך אכילה, כל המלאכות אסורות.

שביתת חול המועד- מלאכות אסורות אלא אם כן הן נעשות לצורך המועד ואינן דורשות מיומנות מקצועית. לדוגמה, בימי חול המועד (שאינם שבת ואינם יום טוב) מותר לנסוע לטיול ברכב, מותר לקטוף פרח, להדליק אש, ולראות סרט. מלאכות שנעשות לענג את הנפש בחול המועד, מותרות.


ראה עוד[edit]