שבת הארץ

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שבת הארץ הוא פירוש שכתב הרב אברהם יצחק הכהן קוק על הלכות שמיטה ויובל בספר משנה תורה לרמב"ם, עם הוספות בענייני שביעית.

יצא לאור בירושלים תר"ע, מהדורה שניה – ירושלים תרצ"ז.

בראש הספר הקדמה של דברי-מחשבה עמוקים על קדושת השמיטה והיובל, אחריה בא מבוא הלכתי לברור היתר המכירה מכל צדדיו.

הספר עצמו סודר לפי הלכות שמיטה ויובל של הרמב"ם. על-יד הרמב"ם הוא מביא את כל שיטות הראשונים והאחרונים בצורה קצרה ומרוכזת, אף גם את דעתו הוא, הלכה למעשה. בקונטרס אחרון שנלוה בסוף הספר הוא מברר את יסודות חידושיו מש"ס בבלי, ירושלמי ודברי הראשונים.

באותה שנה רבו השואלים והמתווכחים, ותשובותיו המפורטות של הרב קוק כתובות בספרו "משפט כהן", הלכות שמיטה ויובל.

פירושים[edit]

מכון התורה והארץ הוציא את הספר עם ביאור מקיף בשם תוספת שבת (שלושה כרכים).

בשנת תשע"ד יצא לאור המבוא לספר עם ביאורים והרחבות בשם תורת שבת הארץ מאת הרב יהושע מגנס.

קישורים[edit]

צילום של הספר שבת הארץ. [1] מאמר של מכון התורה והארץ על הספר ופולמוס השמיטה בכלל. [2]