שגגת שבת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עשיית מלאכה האסורה בשבת מתוך שכחה שאותו יום שבת הוא.


מי ששכח שאותו יום שבת הוא, ועשה בו הרבה מלאכות, אינו חייב אלא חטאת אחת, שהרי כל עבירותיו נובעות משגגה אחת ("העלמה" אחת).


שני דברים מחלקים לחטאות בשגגת שבת, כלומר: גורמים לריבוי קרבנות, על ידי שמחלקים את החטא לעבירות חלוקות שכל אחת מהן מחייבת חטאת:@ "העלמות". אם שכח יותר מפעם אחת שאותו היום שבת הוא, כגון שעשה מלאכה מתוך שגגת שבת ונזכר אחר כך ששבת היא, אך חזר ושכחה ועשה שוב מלאכה, חייב חטאות כמספר ההעלמות, בהן שכח את מהותו של היום.@ "ימים". אם שכח ששבת היא ועשה מלאכה, ולשבת אחרת שוב עשה מלאכה מתוך שגגת שבת, אפילו לא נודעה לו בינתיים שגגתו הראשונה, חייב שתי חטאות, כי שגגות שתי השבתות דינן כשתי העלמות, כי הימים שבינתיים נחשבים כידיעה - ומחלקים.