שדה שנדיירה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שָׂדֶה שנִדַּיְּרָה היא שדה שעשאוה דיר לצאן כדי לזבלה.

מי שאין לו מקום מתאים להעמיד את צאנו, מותר לו בשביעית לגדור שטח מסויים בתוך שדהו ולהכניס לשם את צאנו. ואף על פי שעל ידי כן שדהו מזדבלת בשביעית והדבר נוח לו, מכל מקום אין איסור בדבר מכיון שעיקר כוונתו היא להעמיד שם את צאנו. ואולם, שדה שנדיירה בשביעית במחשבה תחילה כדי לזבלה ולהשביחה לצורך זריעה במוצאי שביעית - אסור לזורעה במוצאי שביעית משום קנס.