תורה לשמה (שו"ת)

From ויקישיבה
(Redirected from שו"ת תורה לשמה)
Jump to navigation Jump to search

ספר תורה לשמה הוא ספר שו"ת המיוחס לרבי יוסף חיים מבגדד- בעל "בן איש חי".

הספר מחולק לפי החלקים: אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט, סוד ישרים - תשובות בנושאי קבלה, ושאלות נוספות בעניינים שונים.

השו"ת שלפנינו חסר והוא נקטע באמצע השאלה האחרונה, וידוע שהיו שאלות נוספות שאבדו. אולם בחסדי ה' נמצאו חלק מהשאלות שאבדו, והם נדפסו בספר "ידי חיים".

מחבר השו"ת[edit]

הרב עובדיה יוסף דן האם שו"ת תורה לשמה אכן נתחבר על ידי רבי יוסף חיים.

כיום ברור כי רבינו יוסף חיים הוא מחברו של ספר השו"ת תורה לשמה. שכך אמר בנו של רבינו, רבי יעקב, כי אביו, רבינו יוסף חיים, גילה לו כי הוא חיבר את הספר. רבינו חתם את התשובות בשם 'יחזקאל כחלי', ובדקו ומצאו כי "יחזקאל כחלי" עולה בגימטריא "יוסף חיים". כמו כן הרב הצדיק רבי אברהם עדס זצ"ל שלח שאלות רבות לרבינו, ובסופן - שאלה מי המחבר של הספר "תורה לשמה". ורבינו ענה על כל השאלות חוץ מזו. ומזה הבין רבי אברהם עדס כי רבינו הוא המחבר. הדברים מבוארים בפתיחת הספר.

בספר "בן איש חי" רבינו יוסף חיים מזכיר כמה וכמה פעמים ספר "תורה לשמה" כתיבת יד. מובן מאד למה זה כתיבת יד, כי רבינו חיברו ולו היה כתב ידו. ואותו הדבר גם כן בספר "כתר מלכות".