שובר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אישור על פירעון החוב, קבלה שבה מאשר המלווה כי הלווה פרע את חובו או חלק מחובו, או קבלה שבה מאשר אדם שהתחייבו לו התחייבות כל שהיא כי מולאה ההתחייבות כלפיו.