שונא אינו גולה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שונא שהרג בשוגג, אין ערי מקלט קולטות אותו, שכן מסתבר שקרוב למזיד הוא (ראה: גלות), ואין ערי מקלט קולטות אלא שוגג גמור. לכן, אם מצאו גואל הדם בכל מקום והרגו - פטור.