שופטים ושוטרים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

"שופטים" הם דיינים הממונים לדון בכל דבר הצריך משפט, ו"שוטרים" הם אנשים הפועלים על פי הדיינים, מבצעים את החלטותיהם ודואגים שאנשים יקיימו את הדינים המוטלים עליהם. השוטרים גם מפקחים בשווקים על המחירים והמידות וכדומה. כאשר השוטרים רואים עוול, הם מביאים את האדם האשם לבית הדין.


מצות עשה מן התורה למנות שופטים ושוטרים בכל מדינה ומדינה ובכל איזור ואיזור, שנאמר (דברים טז, יח): "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך".