שור הנסקל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שור שנגמר דינו להיסקל על שהמית אדם.


שור שהרג אדם, נידון בבית דין של עשרים ושלושה דיינים, ומיתתו בסקילה.


"שור הנסקל" - אסור בהנאה כבר משעה שנגמר דינו להיסקל.


דין "שור הנסקל" קיים בכל בהמה, חיה ועוף שהרגו אדם.