שור שחוט לפניך

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כאשר הגמרא מדברת על "שור שחוט לפניך", הכוונה היא לטענה של האדם. למשל: אם ראובן תובע את שמעון כי שורו של שמעון הרג את השור של ראובן, על ראובן להראות שיש בכלל טענה, עליו להראות לנו את השור השחוט, ואם לא כן יש לשני נאמנות חזקה מדין הפה שאסר הוא הפה שהתיר.

וכן להיפך - אם יש שור שחוט לפניך אז יש כאן טענה, ובהכרח לשמעון להשיב לו, ולכן אין לו את הכח של הפה שאסר הוא הפה שהתיר כל זה לפי דיעה אחת בגמרא כתובות, תחילת הפרק השני.