שושנתא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כעין כתר הנמצא על ראש פיטמת האתרוג.


אתרוג שניטלה ממנו ה"שושנתא" - כשר. ברם, במקום שאפשר, רצוי ליטול אתרוג אחר. במה דברים אמורים, בזמן ששני האתרוגים שווים בהידורם, אבל אם האתרוג שניטלה ממנו ה"שושנתא" מהודר יותר - יש להעדיפו על פני האתרוג השני.