שחור (תער)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שחור הוא אחד ממיני התער; ויש מפרשים: מספריים קטנות.

השחור הוזכר במשנה במסכת כלים פרק יג משנה א: "הסייף והסכין והפגיון והרומח מגל יד ומגל קציר והשחור וזוג של ספרים שנחלקו הרי אלו טמאין רבי יוסי אומר הסמוך ליד טמא והסמוך לראש טהור"