שחרור מפקיע מידי שעבוד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אדם שייחד את עבדו לפרעון חובו ולאחר מכן שחרר אותו - פקע השעבוד והעבד משוחרר (ורק מפני תיקון העולם - שמא ימצאנו המלווה בשוק ויאמר לו: עבדי אתה - כופין את המלווה שישחרר אותו מן הזכות שיש לו עליו).