שיחה:הרב שאול ישראלי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תבנית:להשלים[edit]

כפי שמתואר בקצרה בגוף הערך, הרב ישראלי היה פעיל בתחומים רבים, והוא בעצם המייסד הגדול של הרבנות הדתית לאומית, שכן הוא מרבני היישובים הראשונים (יחד עם עוד שניים, שאחד מהם - הרב שטרנברג זצ"ל, הרב של כפר פינס - נפטר בגיל צעיר מאד) שטבע את צורת ההתנהלות של רב יישוב בצִביון החיים חדש במדינת ישראל, וכן כמייסד ויו"ר ועד הרבנים של המזרחי; כשפסיקותיו בענייני מצוות התלויות בארץ מהוות אבן יסוד להוראות בעניינים אלו, הן מבחינת הגישה והן מבחינת המסקנה (עד לפטירתו, ועדת השמיטה של הרבנות הראשית הייתה כפופה למרותו ולסמכותו ההלכתית, הוא היה המכריע בכל השאלות, והמנסח את כל ההוראות לחקלאים וכד'); הוא טבע את מקצוע 'מחשבת ישראל' בישיבות התיכוניות והחל בייסוד גישה בלימודו, ובכך בעצם קבע בתודעה את מקומו של מקצוע חשוב זה; הוא מנותני החותם היסודי על בתי הדין הרבניים ושיטת פסיקתם; הוא רבם של כמה מחשובי פוסקי הציונות הדתית (כדוגמת הרב יעקב אריאל); הוא חבר מועצת הנשיאות/הביקורת של סדרת 'דעת מקרא'; ועוד ועוד.

הרב ישראלי זצ"ל הוא בבחינת תלמיד חכם שמת ולא נספד כהלכה, וראוי שלפחות הערך כאן יתאר מקצת מהעקרונות שקבע בתקופת התנהלותו כדמות המרכזית בעולם הרבנות הדתי-לאומי.

לאור כל זאת, בוודאי שראוי שעל הערך תונח תבנית:להשלים. יישר כוח לכל העורכים והמסייעים! למאי נ"מ? 23:26, 30 ביולי 2012 (IDT)

תבנית ראשי ישיבת מרכז הרב[edit]

הרב ישראלי היה ראש הישיבה יחד עם הרב שפירא, ולא שהרב שפירא החליפו. למאי נ"מ? 06:10, 10 בספטמבר 2012 (IDT)