שיחה:חסידות חב"ד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

המקור לקוח מוויקיפדיה

בחב"דפדיה יש טקסט מלא יותר (משם לקחתי חלק מהטקרסט שלי). כדאי שתשלבו, לא? איש אמת
אפשר לשלב. נפתלי, הנהלת האתר • שיחה • 15:17, ג' בתשרי ה'תש"ע (UTC)

הערות על הערך[edit]

כתבתם שרבי חיים מוולוז'ין הסכים במספר פמחלוקות עם אדמור הזקן ובנפש חיים ישנם כמה מחלוקות וביניהם ענין הצמצום ולא היא: השיטה שהצמצום כפשוטו היא שיטת הגרא מוילנה ובספר נפש חיים הרב חיים מוולוז'ין הסכים עם אדמור הזקן שצמצום לא כפשוטו (אגרות קודש לרבי מליובאוויטש כרך א' עמוד יא)

אני מעוניין להתייחס לנאמר כאן ולעדכן כמה פרטים: 1. את השיר של יחי עודד הרבי מספר פעמים עוד קודם האירוע בתשנ"ב (ואפשר לראות בוידאו של תאריך ט"ו אייר התנש"א לדוגמא כיצד הרבי צועד בבית הכנסת ותוך כדי מעודד את השירה של יחי וכן כמה וכמה פעמים) 2. לאחרי תשנ"ב קיבל העניין משנה תוקף בעקבות דברים שאמר הרבי בעצמו עוד קודם לכן שהכרזת יחי המלך מוסיפה חיים במלך ועל כך לא היה שום מחלוקת בין החסידים וישנם כתבות שנכתבו בשעתו מכל הצמרת החבדית (אפילו מכאלה שכיום אינם בשיטה זו) שמסבירים את העניין על בוריו ואף אחד לא העיז לומר אז שהרבי לא רוצה שיאמרו יחי כי היה ברור לכולם מה בדיוק רוצה הרבי ע"י מענות של הרבי מאותם זמנים שקיבלו כמה וכמה מעסקני חבד. 3. מה שכתוב כאן "את עצם היותו משיח לא אישר" זוהי טעות ברורה לכל מי שפעם אחת ראה את הדברים שנאמרו ע"י הרבי בעצמו (עשרות פעמים!) ובנוסף לכך ריבוי מענות פרטיים וכלליים שקיבלו אנשים על ענין זה והמפורסמות אינם צריכים ראי'ה. 4. אכן היתה התנגדות מפורשת מהרבי על הפירסום אודות משיחיותו במשך השנים אך לא על ייחוסו למשיח אבל בשנים יותר מאוחרות הרבי אישר ואף עודד את הפירסום בכמה אופנים ואפילו בפומבי (ולדוגמא: בכ�נוס השלוחים תשנ"ב כאשר באו כל השלוחים מכל העולם הרבי אמר אז את דברי החת"ס והובא גם בשדי חמד "שכידוע בכל דור ישנו אחד מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח" בהמשך דרש הרבי מהשלוחים לעסוק כעת בהכנת העולם לקבלת פני המשיח ובהזדמנות אחרת בהתוועדות אמר הרבי ש770 זה בגימטריא בית משיח וב770 נמצא מלך המשיח וכו' וכו' ריבוי ריבוי פעמים בלא גוזמא והדברים מודפסים בצורה אוטנטית לחלוטין ואפשר לראות הכל בבחי' נייתי ספר ונחזי, ואחרי כל זה לומר שהרבי מעולם לא אישר שהוא משיח?! 5.בכלל כשמדברים על צדיק עאכו"כ על ראש בני ישראל לא שייך להתבטא שכשהוא היה בריא הוא לא הסכים אבל אח"כ ...ח"ו עפ"ל, כל מי שלמד קצת חסידות יודע שצדיק כל מעשיו ותנועותיו הם מכוונים בדיוק על דרך זה שהאבות הם המרכבה לאלוקות (ראה תניא באריכות עד"ז)וכך הרגיש וידע כל חסיד שעמד לפני הרבי גם לאחר תשנ"ב גם כששאלו אז על ניתוח וכו' ידעו שמה שהרבי יגיד זה קדוש וכן בענינים של חיים ומות וכו'. ההבדל היחיד שקרה בחבד לאחר תשנ"ד שאז רבים אמרו שכעת אי אפשר לפרסם את היותו של הרבי כמשיח אבל על עצם הענין אין מי שיאמר שכיום הרבי כבר לא משיח ואדרבה נסו ויוכחו גש לחסיד חבדי מהצד שלא מכריז יחי ותצמיד אותו לקיר כמו שאומרים ורז תראה שבאמת כולם שווים בדעה שהרבי הוא הוא מלך המשיח. 6. כל הנ"ל בקשר למה שכתוב כאן, ובנוגע לעצם הענין לכל לראש יש פסק דין של מאות רבנים אדמורים וגדולי תורה שאינם מחסידי חבד דווקא בו הם חותמים על כך שגם לאחר ג' בתמוז הרבי הוא מלך המשיח (את פסק הדין אפשר להשיג בכל האתרים החבדיים) ובנוסף ישנה ספרות מורחבת מאוד המדברת ודנה בסוגיות אלה ולכן כדי לדעת ולהכיר באמת את הנושא צריך לעיין בהרחבה בספרים המדברים בענינים אלו ויהי רצון שנזכה תיכף ומיד ממש לראות את מלך המשיח בעינינו ונזכה לגאולת עולמים.

הזרם המשחיסט[edit]

הזרם המשיחיסט נחלק לשניים, המתון והקיצוני, הזרם המתון מכנה עצמו כמשיחיסט ומכריז יחי, אך הולך לאוהל של הרבי מליובאוויטש ומשתטח על קברו. הזרם הקיצוני אכן נמנע מללכת לאוהל והולך אך ורק ל770 המרכז החבד"י, הזרם לו קוראים בערך ה"זרם המתון" הוא זרם שנקרא הזרם האנטי, ולא המתון, מקווה שתתקנו את הערך, תודה רבה

חסידות חבד לא התפלגה חוץ מהזרם המשיחסטי הקיצוני באמת, זה שלא הולך לאוהל אין הרבה כאלה אך ההיתפלגות היא רק אידאולגית המוסדות אותם מוסדות הבתי כנסת אותם בתי כנסת ההנהלה אותה הנהלה וכודמה

מקווה שהנוסא הזה ישונה עכשיו הוא מאוד מסולף כנראה מהסיבה שהועתק מחבדפדיה--

אינני יודע מהיכן לקחת שרק הזרם הקיצוני המשיחי התפלג - כולם באופן כללי אוהבים אחדאת השני והמחלוקת אידיאולוגית ובשני הצדדים ישנם שמפירים את הכללים. אלוקות בלבד (שיחה) 19:17, 18 בדצמבר 2017 (MSK)