שיחה:מנורה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

לא מצאתי מקור לכך שהכהן מסדר את הנרות בבוקר ומדליק בערב. ממה שאני מכיר יש הטבה בבוקר ובערב והטבה משמעה הדלקה. כלומר, פעמיים ביום מדליקים את הנרות. מה המקור לפסקה הנוכחית? (נכתבה ע"י אלישע זהבי) נפתלי, הנהלת האתר • שיחה 15:20, י"ד בכסלו ה'תשס"ט (IST)

1. בספר החינוך מצוות עריכת נרות המקדש כתוב: "להטיב נרות תמיד לפני השם יתברך, שנאמר (שמות כז, כא) יערוך אותו אהרן ובניו, כלומר יערוך הנר לפני השם יתברך, וזהו מצות הטבת נרות הנזכרת בגמרא... ושנותן לכל נר ונר חצי לוג שמן... ומענין מצות ההטבה הוא הדישון, ודישון המנורה והטבתה מצות עשה בבקר ובין הערבים, והדישון הוא שכל נר שכבה מסיר הפתילה וכל השמן שבנר ומקנחו, ונותן בו פתילה אחרת ושמן אחר, ונר שלא כבה מתקנו... זהו דעת הרמב"ם זכרונו לברכה במצוה זו שהטבת הנרות היא הדלקתן כמו שפירשנו, אבל דעת מפרשים רבים שההטבה היא הדישון והקנוח ותקון הפתילות, וזו היא מצוה בפני עצמה, וכן נראה בפרק התכלת במסכת מנחות (דף נ ע"א)."
2. ישנו כבר ערך עריכת נרות המקדש שנכתב לפני ערך זה (וגם מסודר יותר מהפסקה הטבת הנרות כאן). יש להוסיף לערך על המצווה את הפרטים שנמצאים כאן וחסרים שם וליצור כאן הפניה לערך מורחב. אפרים 13:15, ט"ו בכסלו ה'תשס"ט (IST)
1. ראיתי, תודה. הכסנתי את מחלוקת הראשונים לערך.
2. עשיתי זאת. נפתלי, הנהלת האתר • שיחה 15:28, י"ז בכסלו ה'תשס"ט (IST)