שיחה:רבי יוסי בן חלפתא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מלאכתו של ר' יוסי[edit]

בסוף הפרק: "חייו", נאמר שהיה מעבד עורות, על פי רש"י שבת מ"ט ע"ב. כדאי לכל הפחות להוסיף, ולהקדים ע"פ סדר הדורות, את פירושו של הר"ח שם, והערוך ערך "שלח"-ג, שהיה מפשיט עורות. ויתכן אף להביא רק את הר"ח בפנים: א. כיוון שהמילה "שלחא" בארמית, תרגומה הוא הפשטה, ולא עיבוד. ב. כיוון שעיבוד עורות, דהיינו בורסקי היא מלאכה בזויה ומזולזלת, והדבר פחות מסתבר לכאורה, ראה לדוגמא קידושין פב ע"א, שהיא אחת המלאכות הבודדות שלא מעמידים ממנה מלך או כהן גדול, וברמב"ם מלכים א ו. לסיכום: אני מציע לתקן בפנים: ר' יוסי התפרנס מהפשטת עורות. ובהערת מקור להפנות לר"ח שבת מ"ט ע"ב, וספר הערוך ערך "שלח"-ג. ולציין בהערה שרש"י פירש שהיה מעבד עורות.213.151.37.17 13:53, 28 באוקטובר 2020 (UTC)