שיחה:רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תיקון שערכתי[edit]

השמטתי את הקטע הבא:

נחשב למייסד "שיטת בריסק" בלמדנות, המאופיינת בפלפול ובלמדנות וחריפות יתירה, הנלמדת ברבות מהישיבות האשכנזיות, ביחוד בליטא. היו שהתנגדו לשיטה זו בגלל שהיא עוסקת יותר בפלפולי סרק ופחות בחקר ההלכה. בשיטה זו המשיכו גם צאצאיו, המכונים בשם "שושלת בריסק" או "הבריסקרים": בנו רבי חיים סולובייצ'יק, מחבר "חידושי רבנו חיים הלוי" על הרמב"ם, נכדו הרב יצחק זאב הלוי סולובייציק (המכונה הגרי"ז, הרב מבריסק או ר' וולוול'ה), בעל "חידושי מרן רי"ז הלוי" על הרמב"ם, הרב משה סולובייציק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק- ראש ישיבת רבנו יצחק אלחנן בארצות הברית, מראשי ה"ישיבה יוניברסיטי", וממנהיגי יהדות ארצות הברית.במידה מסוימת, גם הרב אהרן ליכטנשטיין, חתנו של הרב סולובייציק מארה"ב וראש ישיבת הר עציון, נחשב כאחד ממשכיכ שיטת בריסק.

הסיבות להשמטת קטע זה:

  1. אמנם רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל הוא ראש שלשלת בריסק, מ"מ מסייד 'שיטת בריסק' הוא בנו רבי חיים הלוי סולובייצ'יק (ר' במאמרים המצויינים בסוף 3).
  2. ישנם כמה שיטות של לימוד בעיון והעמקה ופחות בחקר ההלכה, והביקורת על פילפולי הסרק שייכות גם עליהן, ואינן מאפיינות את שיטת בריסק.
  3. ההגדרה "המאופיינת בפלפול ובלמנות ובחריפות יתירה" - איננה מגדירה כלום. יותר נכון להגדיר: "המאופיינת בהגדרת המושגים ההלכתיים כשלעצמם, ולא לפתור את הבעיות בענפים. כמו כן, השיטה אינה עוסקת בהבנת סיבתם של ההגדרות ההלכתיות ('מה' ולא 'למה')". ישנם מאמרים רבים המנסים להגדיר את המיוחד בשיטת הלימוד של בית בריסק, ר' למשל בספר אישים ושיטות על ר' חיים ובספר דברי הגות והערכה ([[הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק) במאמר "מה דודך מדוד").
  4. אופן חלוקת וציון ממשיכי שושלת בריסק הוא לא מוצלח לענ"ד ואכמ"ל.

בברכת מועדים לשמחה ויישר כח,למאי נ"מ? 13:01, כ' בתשרי ה'תשע"א (UTC)