שיחה:רבי משה חיים לוצאטו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דרוש הרחבה[edit]

ערך זה דרוש הרחבה, בעיקר אודות שיטתו בקבלה, במוסר, באמונה, וכן מתורתו. מי שיכול- ישר כח! אריאל ביגל(שכח/ה לחתום) שיחה

"עסק בקבלה מעשית" - ח"ו לדבר על צדיק עתק גאווה ובוז דרק מעוצם קדושתו האדירה ועיונו יצאו לו הדברים האלה ןלא עסק בקבלה מעשית האסורה טובא, לא הוא ולא האריז"ל ולא הרש"ש ולא הגר"א כידוע, כל זה למבינים וליודעי ח"ן, והלב נחמץ והמעיים המו בקרבם למשמע אלה. והכותב יעיין היטב 'תמים תהיה' (להרב הלל שליט"א וה יאריך ימיו ושנותיו בנעימים), ויכיר וידע גודל האסור ואיזה שרץ תלה בקדש קדשים אדוננו הרמח"ל.

"ובענין התומים אם פגשו - לא מצינו כזה, והרי דברי הרב קוק מסופר וא"כ היכן מסופר?
ודע שמעלת הרמח"ל כמעלת האריז"ל לגבינו הקטנים, והם ההרים הגבוהים ונשאים באמת, ומעלתם כמעלת אחד הנביאים תחשב, וחבל שאנשים לא ראויים כותבים דברים שאינם מבינים בהם, וצא ולמד כמה גדול הרב הזה שכן משה חיים שמו ומריבי יעקב חי יצא ממש בסדר ביציאתן ובצביונן נצח היוצא מהתפארת כידוע, וכמה רבנים בסדר גודל כזה תמצא שקרה להן כך שוב בסדר גודל כזה. ועיין תחילת 'עץ חיים' בהקדמה, ממש אחרי השער כמדמני או בסמוך לו, על שלא ירום איש הישראלי וכו רמ"ח לוצאטי, וכו' קלח וקנאת ה צבאות וכו' ע"ש, ואולי תזכה להבין קצת מעלתו והוד יקר תפארתו של אדוננו הרמח"ל ודי בזה למבין בלבד ואין כאן המקום להאריך בדברים העומדים ברומו של עולם ממש עכ לעת עתה אנונימי(שכח/ה לחתום) שיחה

אנא הבא מקורות. טישיו * שיחה 02:01, 8 באוגוסט 2012 (IDT)
לכבוד כת"ר טישיו כמה רבנים שכתבתי לעיל היינו בסימן שאלה כלומר שהוא כנראה היחיד וא"כ נשאר מה שלא עסקו הרבנים, הא זי"ל קרי בי רב הוא וישאל מו"ר את רבו הרב מלמד יזכה וני בוודאי הוא יודע, והדברים ידועים טובא, ושאר הכל שם תמים תהיה. ונזכרתי הסכמת רב הירא לעץ חיים ממש בתחילתו באותיות של קדוש לבנה. ע"כ לעת עתה.
נ.ב. כעת ראיתי ערך בעניין קבוע שלכם, ושם קבוע היינו מה שלא פירש וקשה לי טובא עלה דהא בשש מביא טובא יעוש דחתיכה משתי חתיכות הוא קבוע ולפי דבריכם אי פרשו מאי קבוע יש כאן אלא לפי השש הבנתי קבוע היינו חז איסור ואכ אי חת אח אכ או שאותה חת איס או לא אך שתיים או שזו התר וזו איס או להיפך וכך כל אחת חצי אס ואכ קבוע בה חז איסור עכ לעת עתה.אנונימי(שכח/ה לחתום) שיחה