שיחה:רמחל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

לכבוד 'טישיו', איני מבין במחשבים ולכן לא אדע היכן המקום הראוי לשיחה עם כבוד תורתו, אך אשמח אם יסביר לי מדוע מחק את עריכתי כבר הבוקר, שעה אחר אשר כתבתיה.
דרך אגב, בדבר פאה נכרית, ראיתי במאה שערים פשקוויל גדול ובו [נכתב ש]עוד בחיים-חיותו של מרנא הרב שך, ממש רבי עקיבא שבדורנו, עוקר הרים, כידוע שאמר שהמתנגדים לה ומפגינים לא ממקור טהור הם באים. ואולי נתכוון שמתוך יצרם הרע שנכשלו בו עושים זאת. וודאי ידע [דברי] כל הפוסקים בעניין, ואנו אין לנו אלא דברי בן עמרם, שאין גדול ממנו בחכמה ובמניין. ובכלל, אין זה צניעות לומר לאשה מה ללבוש, רק אם זה פריצות גמור אז מותר, כמשנה כתובות בעניין ורד על מצחה וכדומה. ע"כ.79.181.194.209(שכח/ה לחתום) שיחה

הערך לא היה כתוב בסגנון אנציקלופדי כלל, מצטער מאוד. תוכל לנסות להעזר בדפי העזרה שבתיבת הכלים בצד ימין. ובענין פאה נכרית - יש מחלוקת פוסקים בענין, ואכן לא ראוי לעמי הארצות להכניס את ראשיהם בין ההרים הגבוהים. טישיו * שיחה 18:04, 5 באוגוסט 2012 (IDT)
למשתמש:79.181.194.209, המלצתי לך להירשם, ולהתרגל לסגנון ויקישיבה, וע"י כך תוכל להחכים אותנו הרבה. מה בדיוק אמר הרב שך? האם הדבר כתוב בספריו/בספרי תלמידיו, או שזה רק במודעות רחוב בלתי-מוסמכות? יישר כוח! למאי נ"מ? 10:12, 6 באוגוסט 2012 (IDT)

לכבוד 'למאי', בל ידעתי היכן המלצת מו"ר, רק שמחיקת הערך כ"כ מהר - שעה אחר שנכתב - וההערה הנ"ל מכבוד כת"ר 'טישיו' הבהילה אותי. כרגע ראה ראיתי בס"ד את הערתך ונרגעתי קצת. והנה זכורני רק הפשקוויל לפני שנים מספר במאה שערים וזכרון משה בכל מקום כמעט, ונראה שאפשר לשאול את בעלי הפשקווילים היכן מוצאו ומהיכן נבעו הדברים, וכמדומני שבדרשה בע"פ דרשם. וידוע למבינים עומקו הרב מאד של מרנא הרב שך זיע"א, שכמו תנא כמעט יכל לכלול הרי הרים בשערה ממש. והנה דע שכהיום עיינתי בערך פאה נכרית שלכם, וחזקים וברוכים תהיו עליו. לןקח לי הרבה זמן להקליד ולכן אשתמש בקיצור לשון, ואפילו עיניך הראות שלא ידעתי הכיצד להקליד סוגריים. והנה בערך הנ"ל שם נמצא משה רבינו שבדורנו, ממש נולד ז' אדרף הלא הוא מרנא ורבנא ריבי משה פיינשטיין זיע"א, ועל כל ס' ריבוא נפשות קודש המצוטט שם, כאומר שעדיף פאה על מטפחת ראש] ולא עיינתי הדברים בפנים עדן. ע"כ.79.183.241.166(שכח/ה לחתום) שיחה

לגולש הנכבד, אמליץ לכבודו שנית להירשם. בר מן דין, אמליץ לכבודו להחכים את 'ויקישיבה' ע"י מידע מוגדר ומדויק, תוך ציון מקור מדויק והגדרות מדויקות (למשל, תארים כמו ר"ע/משה רבנו/תנא, אינן מוסיפות לדיון ולסגנון אנציקלופדי). לעומת זאת, מידע מדויק מה אמר חכם מסוים, על מה ביסס דבריו, היכן הדברים מבוארים (בספרים ולא במודעות רחוב), - מידע כזה נחוץ לנו מאד. בכ"א תודה רבה ומועדים לשמחה! --למאי נ"מ? (שיחה) 01:12, 9 באפריל 2015 (IDT)