שלא לאוכליו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שחיטת קרבן פסח לשם אנשים שאינם יכולים לאכול ממנו כזית בשר, כגון: לשם חולה או זקן.


השוחט את הפסח שלא לאוכליו, הקרבן פסול, שכן בקרבן פסח נאמר (שמות יב, ד): "איש לפי אכלו", ומכאן שאין הפסח נשחט אלא לשם אנשים שיכולים לאכלו.


השוחט את הפסח לשם אנשים שיכולים לאכול ממנו כזית ולשם חולים וזקנים שאינם יכולים לאכול ממנו כזית, הקרבן כשר.