שלישי לטומאה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

טומאתו של קודש שנטמא ב"שני לטומאה" או טומאתה של תרומה שנטמאה ב"שני לטומאה".


קודש או תרומה שנטמאו ב"שני לטומאה", הרי הם נעשים "שלישי לטומאה" ופסולים. "שלישי לטומאה" - אינו מטמא אלא קודש בלבד ועושה אותו "רביעי לטומאה".