שמירת הלשון

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
הספר "חפץ חיים שמירת הלשון"

שמירת הלשון הוא ספר מוסר העוסק בחובת שמירת הלשון והמסתעף ממנה שכתב הרב ישראל מאיר הכהן מראדין, ה"חפץ חיים" (העוסק בהלכות הקשורות לנושאים לאו).

על הספר[edit]

ספרו השני של ר' ישראל-מאיר. נדפס כיום יחד עם ספר 'חפץ חיים' בתוספת חלוקה ללימוד יומי.

תוכן הספר[edit]

הספר מחולק לשני חלקים. בחלק הראשון שלשה שערים: שער הזכירה – אוסף מאמרי חז"ל בשכר השומר לשונו ובעונש החוטא; שער התבונה – עצות ותחבולות כיצד להינצל מדיבורים אסורים; שער התורה– ביאור גודל שכר מי שמקדש פיו בתלמוד תורה.

בחלק השני נוספו עוד ביאורים בעניין שמירת הדיבור גם על-פי סדר פרשיות השבוע.

בחתימת הספר נוספו עוד ארבע פרקים בעניינים שונים.


קישורים[edit]