שעורה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

במקורות[edit]

השעורה מקדימה את החיטה בהשלתה לכן במכת הברד במצרים לקתה השעורה, כיון שגבעוליה נשברו תחת הברד. לעומת זאת החיטה התכופפה מפניו כיון שהייתה עדיין רכה, אך במכת הארבה נתחסלה גם היא.

קרבן העומר, הבא להתיר את התבואה החדשה באכילה, בא מן השעורה כי זהו הקציר הראשון.

כיתר חמשת מיני דגן גם פת הנאפית משעורה ברכתה "המוציא" לפניה ו"ברכת המזון" לאחריה. חייבת בחלה ואפשר לצאת בה ידי חובת מצוות מצה בפסח.

השעורה משמשת גם כמידה הלכתית,זו המידה הקטנה ביותר בתורה ושיעורה כגרגר שעורה בינונימשנה כלים יז, ח.

  • השיעור מופיע לענין טומאת עצם של מת.