שתוקי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מי שנולד מאשה פנויה ואין יודעים ממי נתעברה, שהוא ספק ממזר, לפי שחוששים שמא נתעברה מממזר או מאדם שהיא אסורה עליו משום ערווה.


וולד זה מכונה "שתוקי", משום שאמו משתיקה אותו כאשר הוא שואל אודות אביו. אבא שאול היה קורא לשתוקי "בדוקי", משום שבודקים את אמו ושואלים אותה ממי היא נתעברה, ואם אמרה שנתעברה מאדם כשר - הוולד כשר.