תבנית:הידעת?/ב' אייר ה'תש"ע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מדוע לא תקנו ברכה למי שמגיע להתיישב בארץ ישראל?

השיב הגר"ח קניבסקי שליט"א שמצוה זו היא תמידית, ואדם המתגורר בחו"ל מחוייב לקיימה בכל עת ובכל שעה, ולא תקנו חז"ל ברכה על מצוה תמידית, כשם שלא תקנו ברכה על שש מצוות התמידיות.

והגר"י זילברשטיין שליט"א תירץ שמקומו של עם ישראל הוא בארץ ישראל, וכל יהודי צריך להוולד כאן ולהשאר כאן כל ימי חייו, אלא שבעוונותינו הרבים גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, ועשיו יש רבים החוזרים ל'כור מחצבתם', ולאלו לא תקנו ברכה, כי הם רק בגדר 'חוזרים את המקור', ולא זהו הסדר הנכון של עם ישראל.

ועל הכניסה הראשונה של בני ישראל לארץ, בדור המדבר, לא תקנו ברכה, משום שעדיין לא נתנו אז ברכות המצוות.

(עלינו לשבח, במדבר, עמ' תקנה)