תבנית:הידעת?/ה' ניסן ה'תשע"ב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ויין ישמח לבב אנוש[edit]

יש מי שאומר שיש לשתות לארבע כוסות יין דווקא, ולא מיץ ענבים (הרב משה פינשטיין זצ"ל, ויבדל לחיים הרב יוסף שלום אלישיב שליט"א). ויש אומרים שיוצא גם במיץ ענבים הליכות שלמה, פסח; שו"ת מִשנה הלכות ח"י סי'סז; וראה במעני יום טוב, הרב יו"ט זנגר שליט"א, ח"ד עמ' תרסא, שהביא ציוני מקורות מחכמי זמננו לשתי הדעות). ויש אומרים שאף לדעה הראשונה, ניתן לערבב יין ומיץ ענבים, ובלבד שיורגש טעם היין (הרב יוסף שלום אלישיב שליט"א), וכן מומלץ למי שחושש להשתכר או להירדם ולהפסיד מצוות הלילה.