תבנית:הידעת?/ה' שבט ה'תשס"ט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ותהא עימנו לעולם הבא

יש דעה שהטעם שבסיום מסכת נהגו להזכיר את בני רב פפא, הוא שהם ביקרו והגיהו את מסכתות הש"ס אחרי רבינא ורב אשי, וחתמו את שמם בסוף כל מסכת לעדות שביקרו והגיהו אותה. ובמשך הזמן נתערבו שמותם בנוסח הסיום בטעות (אתקינו סעודתא עמוד קצח, ספר הטעמים החדש מערכת לימוד)

בספר "חשב ישראל" מניין שמותיהם של עשרת בניו של ר' פפא עולים בגמטריא 2693 כמניין הדפים בש"ס.