תבנית:הידעת?/ו' כסלו ה'תשס"ט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שוחדא דדייני

הדין הנקרא בבבלי "שודא דדייני" מכונה בירושלמי "שוחדא דדייני", וקרבן העדה פירש שהבית דין יתנו את הנכס למי שייתן להם שוחד, שמותר ליטול שוחד בשביל זה (כתובות פ"י ה"ד בתחילתה).