תבנית:הידעת?/ח' כסלו ה'תש"ע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הגר"ח קניבסקי שליט"א המליץ לבחור ישיבה לשכור דירה רחוקה יותר מישיבתו, כי בדירה זו התגורר בעל כף החיים זצ"ל, וזאת משום שיש עדיפות למקום שישב שם אדם גדול. (ברכי נפשי, פרקי חיזוק ואמונה שנאמרו ע"י הגר"י זילברשטיין שליט"א ונערכו ע"י הרב משה מיכאל צורן שליט"א, בראשית, עמ' קמט-קנ)