תבנית:הידעת?/י"ג חשוון ה'תש"ע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מתי לשאול

מעשה בתלמיד חכם אחד זצ"ל, שהלך פעם לגביר אחד ובחדר ההמתנה הייתה תמונה לא צנועה, ומייד קרע אותה[1]. כשנכנס הגביר אמר לו: "היית צריך לשאול!" ענהו: "וכשאתה תלית את התמונה, כלום שאלת אותי?"

ואמר הגר"ח קניבסקי שליט"א, שבוודאי עשה[2] טוב עפ"י דין הרי זה לפני עיור, אבל אם זה גוי היה צריך לבקש רשות, כי גוי איננו מוזהר על לפני עיור. (דרך שיחה ח"א עמ' שסט)


הערות שוליים[edit]

  1. עי' ברכות כ.
  2. נראה שצ"ל: "ענה", שכן איסור "לפני עיור" מסביר מדוע היה אסור לו לתלות את התמונה, וזו סיבה לשאול אותו (כי זו שאלה הלכתית או כדי להודיעו שלא יכנס), אך הסיבה ש"עשה" טוב, היא מדין אפרושינהו מאיסורא (עי' קידושין כח. נתה"מ סי' ג סוף ס"ק ב ומשובב נתיבות שם).