תבנית:הידעת?/י"ד שבט ה'תשע"א

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תפילה על אתרוג נאה[edit]

כתוב בספר 'בני יששכר' וזו לשונו:

"מה שקבלנו מאבותינו להתפלל בט"ו בשבט על אתרוג כשר ויפה ומהודר, שיזמין השי"ת בעת המצטרך למצוה, כי הנה זה היום אשר עולה השרף באילנות, והוא כפי הזכות של כל אחד מישראל - הנה מה טוב ומה נעים שיתפלל האדם ביום ההוא ראשית יסוד הצמיחה, שיזמין לו השי"ת לעת המצטרך את הפרי עץ הדר. והנה תפילתו תעשה פרות".