תבנית:הידעת?/י"ז שבט ה'תש"ע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

נהגו לתת לחתן דורון (- מתנה), וזה כדי לשמח אותו, כי אמרו חז"ל (ברכות ו:) "כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמישה קולות".

לכן, יש להקפיד לתת את המתנה לחתן עצמו ולא להוריו, כי יתכן שאין החתן שמח כ"כ במתנה שנותן להוריו. (תשובות והנהגות, הרב משה שטרנבוך שליט"א, ח"ג, ירושלים תשנ"ז, סי' תד ס"ק א, עמ' תסג).